|
Boligting  
Værktøj.dk


BUTIKKER


MENU

PRODUKTER

LEKSIKON

Hvad er værktøj?

Et værktøj er genstande, der er formet og indrettet således, at de er formålstjenlige til brug ved udførelsen af et bestemt arbejde. Noget værktøj er alment brugt, f.eks. skruetrækker, hammer og tang, mens andre typer værktøj er kun anvendt i en bestemt sammenhæng i et særligt håndværk.

I de senere år er betegnelsen "et værktøj" også blivet brugt om programmer der kan bruger ved udførelsen at en opgave. F.eks et søgeværktøj, som kan bruges til at søge efter bestemte ting.

Mest solgte værktøj netop nu:

Skruestik

Skruestik, bruges af bla. håndværkere, først og fremmet smed, men lige så vel af træsmede, herunder billedskærer.

Skruestik eller (næppe længere brugbart) Skruestikke fra nedertysk (nt.) schruufstich(en). 2. led fra nt. stichen, pind m.fl. betydninger

Den officielle definition på en skruestik er (jvf. ODS) "et redskab til fastholdelse af et arbejdsstykke..., i sin simpleste form bestaaende af to kæber, "bakker", der kan skrues mod hinanden v.hj. a. ...en skrue..."

Skruestikker findes på alle værksteder og i huggehuse. De består af et par (støbejerns)kæber eller bakker, der oftest bevæger sig parallelt fra eller mod hverandre i en kulisse. En sådan kaldes parallelskruestik, i modsætning til smedens stang-, bue- eller bænkskruestik, der er noget kraftigere i udførelsen, og hvis kæber er hængslet for neden i to lange "ben" hvoraf det ene er fastgjort til filebænken. Bakkerne bevæger sig v. hj. a. en spindel, der spændes med en spændepind (-stok).

Hurtigskruestikken kan hurtigt omstilles fra lille til stor spændvidde eller omvendt, mens svingskruestik er fastgjort på en lodret aksel, of derfor kan bevæges vertikalt.

Hos træsmede ses undertiden små håndskruestikker, der ikke kan fastgøres til noget, men holdes i hånden og spændes v.hj.a. en vingemøtrik. Sådanne anvendes til at fastholde småting, fx. små jern der skal slibes. En snedkerskruestik er en parallelskruestik, der med lethed kan fastgøres på høvlebænken.

Skruestikker behøver ikke altid at være fremstillet helt af jern. Strengt taget er høvlebænkens tænger en form for skruestikker, til trods for at de gennem tiden har forandret navn, ligesom en savfileklo er en specialiseret skruestik (med eller, normalt) uden skrue.

En af træskruestikkerne er billedskærerens etau, der er forsynet med jernbeslag og spindel af jern og til at spænde på arbejdsbord eller billedskærerbænk ved hjælp af en bolt, sådan at den kan drejes i alle retninger om den lodrette akse.

Indhold på siden:
håndværktøj, værktøjsmaskiner, elværktøj, værktøj, værktøjer, bor, centrifuge, drejebænk, fræsemaskiner, høvl, kniv, saks, sav, slibemaskine, stansemaskine, økse


Du er her: - Alt om værktøj

Afretter - Ambolt - Bor - Boremaskine - Båndkniv - CNC-maskine - Dyvel - Dølle - Excentersliber - Fastnøgle - Fil - Fukssvans - Gevind - Glasskærer - Hammer - Hodometer - Høvlebænk - Klinge - Kniv - Koben - Lægtesøger - Mejsel - Mukkert - Møtrik - Nedstryger - Nøgle - Overfræser - Papegøjetang - Rørnøgle - Sav - Schweizerkniv - Skovl - Skrue - Skruemaskine - Skruestik - Skruetrækker - Skruetvinge - Skydelære - Slibemiddel - Sneglebor - Spiralbor - Stemmejern - Svensknøgle - Søgebor - Søm - Tang - Tomme - Tommestok - Unbrako - Vaterpas - Vridbor - Værktøjskasse - Økse -