|
Boligting  
Værktøj.dk


BUTIKKER


MENU

PRODUKTER

LEKSIKON

Hvad er værktøj?

Et værktøj er genstande, der er formet og indrettet således, at de er formålstjenlige til brug ved udførelsen af et bestemt arbejde. Noget værktøj er alment brugt, f.eks. skruetrækker, hammer og tang, mens andre typer værktøj er kun anvendt i en bestemt sammenhæng i et særligt håndværk.

I de senere år er betegnelsen "et værktøj" også blivet brugt om programmer der kan bruger ved udførelsen at en opgave. F.eks et søgeværktøj, som kan bruges til at søge efter bestemte ting.

Mest solgte værktøj netop nu:

BorEt bor er et spåntagende redskab til at lave boringer (cylindriske huller) med. Boret forsynes ofte med en spiral eller anden mekanisme til at transportere borespånerne væk med; udsugning eller skylning.

Søgebor
Er et langt bor man først bore med, for at se om man rammer rigtigt.

Spiralbor
Sprogligt synes der at have hersket nogen forvirring omkring betegnelserne spiral- og sneglebor.

Der findes mange former for spiralbor. Mest mangfoldige er de ældste former, beregnet for borsving. De har typisk en svagt tøndeformet krop og er undertiden forsynet med trækskrue.

Sådanne bor benævnes til tider norske eller svejtsiske bor. Af moderne former findes dem der kendes til isætning i en boremaskine, gerne benævnt HS- eller HHS-bor, altså highspeedbor.

Spiralbor styrer ikke videre nøjagtigt, og efterlader ikke særlig pæne kanter i hullet, hvorfor de traditionelt er blevet anvendt til forboring for søm og skruer og laædes her spigerbor eller sømbor, det kan de bruges til også i de moderne udgaver, men det er først og fremmest som metalbor, de finder anvendelse i størrelserne fra under 1 til 10 - 20 mm.

Indhold på siden:
håndværktøj, værktøjsmaskiner, elværktøj, værktøj, værktøjer, bor, centrifuge, drejebænk, fræsemaskiner, høvl, kniv, saks, sav, slibemaskine, stansemaskine, økse


Du er her: - Alt om værktøj

Afretter - Ambolt - Bor - Boremaskine - Båndkniv - CNC-maskine - Dyvel - Dølle - Excentersliber - Fastnøgle - Fil - Fukssvans - Gevind - Glasskærer - Hammer - Hodometer - Høvlebænk - Klinge - Kniv - Koben - Lægtesøger - Mejsel - Mukkert - Møtrik - Nedstryger - Nøgle - Overfræser - Papegøjetang - Rørnøgle - Sav - Schweizerkniv - Skovl - Skrue - Skruemaskine - Skruestik - Skruetrækker - Skruetvinge - Skydelære - Slibemiddel - Sneglebor - Spiralbor - Stemmejern - Svensknøgle - Søgebor - Søm - Tang - Tomme - Tommestok - Unbrako - Vaterpas - Vridbor - Værktøjskasse - Økse -